Priekšrocības biedrības biedriem

* Iespēja biedrības biedru organizētās aktivitātes publicēt Sistēmfenomenoloģijas biedrības mājaslapas kalendārā un regulāri izplatīt interesentiem e-pastos un sociālo tīklu vidē

* Iespēja ievietot savstarpējas atsauces par sadarbību Sistēmfenomenoloģijas biedrības un biedra mājaslapās

*Biedrības biedri saņem 10% (ja nav noteikts citādi) atlaidi Sistēmfenomenoloģijas biedrības rīkotajos pasākumos (konferences, nometnes utt.).

* Pilntiesīgiem biedrības biedriem ir tiesības reģistrēties Starptautiskās Sistēmisko sakārtojumu asociācijā (ISCA), saņemot 50% atlaidi no noteiktās ISCA biedru naudas, kā arī pilntiesīgiem ISCA biedriem ir tiesības reģistrēties kā Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedram, saņemot 50% atlaidi no noteiktās biedru naudas.

*Biedrības biedriem tiek dota priekšrocības dalībai biedrības rīkotajos pasākumos

*Noteikti Sistēmfenomenoloģijas biedrības pasākumi, kas rīkoti slēgtā vai daļēji slēgtā formātā, var būt pieejami tikai noteikta statusa biedriem. Piemēram:

·         sakārtojumi, kuros piedalās tikai sistēmfenomenoloģisko prakšu vadītāji;

·         kovīzijas (intervīzijas) – koleģiāls konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību;

·         savstarpēja sadarbība un neformāls atbalsts utt.

Šajos pasākumos dalības maksa plānota, lai segtu administratīvās izmaksas (telpu noma u.tml.).

Vai/kādas priekšrocības tiek piešķirtas biedrības biedru organizētajās aktivitātēs (kā individuālās un grupu konsultācijas, supervīzijas, nodarbības, apmācības utt.), noskaidrojams pie attiecīgā organizatora.

Plānotās priekšrocības biedrības biedriem

* Pēc sistēmisko sakārtojumu konsultanta profesijas reģistrēšanas Profesiju klasifikatorā - iespēja sertificēties kā Sistēmisko sakārtojumu konsultantam

* Pēc iepriekšējas vienošanās iespēja saņemt psiholoģisku, juridisku un morālu atbalstu tiem, kas darbojas kā vadītāji/konsultanti.

Nosacījumi biedrības biedriem

* Aktīva vēlēšanās darboties kādā sistēmfenomenoloģijas jomā un biedrības statūtu ievērošana

* Iestāšanās maksa 30,00 eiro (vienreizējs ieguldījums biedrībā), biedru nauda 30,00 eiro (reizi kalendārajā gadā)

Vairāk informācijas: http://www.sakartojumi.mozello.lv/, e-pasts sakartojumi@gmail.com

www.facebook.com/sistemfenomenologija       

Ja vēlies iestāties biedrībā, aizpildi atbilstošu biedra iesniegumu.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .